YAYINLAR - TÜRK METAL DERGİSİ

Ekim - Kasım - Aralık 2018

Türk Metal Dergisinin, 2018 yılı son sayısı ile birlikteyiz. Küresel ölçekte yaşanan ekonomik çalkantılar, kaçınılmaz olarak Türkiye’yi de etkiledi. Buna bir de ekonomik ve mali araçların uluslararası ilişkilerde bir tehdit unsuru olarak kullanılması da eklenince sorun daha ciddi hal aldı. Bu çerçevede bir dizi önlem alan devletimiz, sıkıntıları aşmak için ilk planda “yerli üretim” seferberliğini gündeme getirdi. Bu girişime en önemli destek ise Türk Metal’den geldi. Genel Başkan Pevrul Kavlak’ın 2 Kasım’da İstanbul’da “Emeğine Sahip Çık, Kendi Ürettiğini Tüket” sloganıyla duyurduğu kampanya, kamuoyunda büyük ilgi gördü. Konuya ilişkin geniş haberimizi dergimizde bulacaksınız.
“Sanayi 4.0” kavramı, çalışma hayatı gündemine nispeten yeni girmesine rağmen, önemli bir yer işgal etti. Endüstri ilişkilerine kazandıracağı yeni boyutların yanı sıra, işçi sendikalarının konuya bakışı, alacağı tutum, daha fazla konuşulur hale geldi. Türk Metal’in ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen çalıştayın konu başlığı da, “İş Konseyleri, Sosyal Diyalog, Endüstri 4.0 ve Sendikalar” idi. Çalıştaya ilişkin haber ve bağlantılı iki makale, “sanayi 4.0” konusundaki sorulara doyurucu yanıtlar içeriyor...

HEMEN OKU!

ÖNCEKİ SAYILAR