YAYINLAR - TÜRK METAL YAYINLARI

ÇALIŞMA YAŞAMINDA MEYDANA GELEN DÖNÜŞÜM VE PART-TİME İSTİHDAMIN YÜKSELİŞİ: OECD ÜLKELERİ ÜZERİNDEN BİR DEĞERLENDİRME

Part-time çalışma, esnek çalışma türlerinin başlangıç ismi olmuş, zaman içinde, kiralık işçilik, uzaktan çalışma, evden çalışma gibi yeni düzensiz çalışma şekilleri bulunarak genişlemeye devam etmiştir. Türkiye’de istihdamın sınırlı bir kısmını kapsayan bu çalışma türleri 2020 yılında pandemi nedeniyle artmış, özellikle de evden çalışma, kamu kesimi başta olmak üzere genişlemiştir.

“Çalışma Yaşamında Meydana Gelen Dönüşüm ve Part-Time İstihdamın Yükselişi: OECD Ülkeleri Üzerinden Bir Değerlendirme” başlıklı elinizdeki çalışma, genç akademisyen Umut Yertüm tarafından gerçekleştirilmiştir. İstihdamın zaman içinde yaşadığı değişiklikler, part-time çalışma başta olmak üzere ele alınarak bu uzun ve dalgalı öykü detaylı bir şekilde izlenerek sonuçlara varılmıştır.

Yukarıda işaret ettiğim gibi pandeminin desteğini alarak genişlemeye devam eden düzensiz istihdam şekillerinin üzerinde daha da çok konuşulacak bir dönemde esnek çalışmanın nasıl başladığını, genişlediğini OECD ülkeleri örneği üzerinden bir kez daha gözden geçirmek yararlı olacaktır. 

HEMEN OKU!

ÖNCEKİ SAYILAR