YAYINLAR - TÜRK METAL YAYINLARI

METAL SANAYİİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİ

Türk Sanayiinde, kadın işçilere ait risk faktörlerini bilimsel verilerle ortaya koymak, kadınların iş sırasında daha az iş yükü ile yüklenmelerini (İşin yapılması için gerekli tüm faktörlerin yerine getirilmesini) sağlamak, iş kazalarına ve meslek hastalıklarına yönelik kadın çalışan algısını güçlendirmek amacıyla Uludağ Üniversitesi ile Türk Metal Sendikası işbirliğinde “METAL SANAYİİNDE ÇALIŞAN KADINLARIN SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ” başlıklı ortak bir çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile elde edilen verilerin bundan sonra yapılacak çalışmalara yol göstermesi ve sendikalarımızın da kadın çalışanlara ait bilimsel araştırmalara öncülük etmesinin ülkemiz açısından çağdaş ve uygar bir ülke olmak için bir zorunluluk olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır.

HEMEN OKU!

ÖNCEKİ SAYILAR